Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 60 kg/cm², DN25 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT105-F-4-S-1-1
Mã số : GV1-06721
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,520,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 40 kg/cm², DN25 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT105-F-4-S-1-1
Mã số : GV1-06720
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,520,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 25 kg/cm², DN25 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT105-F-4-S-1-1
Mã số : GV1-06719
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,520,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 16 kg/cm², DN25 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT105-F-4-S-1-1
Mã số : GV1-06718
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,520,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 10 kg/cm², DN25 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT105-F-4-S-1-1
Mã số : GV1-06717
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,520,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 40 kg/cm², DN40 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT105-F-6-S-1-1
Mã số : GV1-06716
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,720,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 25 kg/cm², DN40 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT105-F-6-S-1-1
Mã số : GV1-06715
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,720,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 16 kg/cm², DN40 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT105-F-6-S-1-1
Mã số : GV1-06714
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,720,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 10 kg/cm², DN40 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT105-F-6-S-1-1
Mã số : GV1-06713
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,720,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 6 kg/cm², DN40 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT105-F-6-S-1-1
Mã số : GV1-06712
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,720,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 16 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06711
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,250,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 10 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06710
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,250,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 6 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06709
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,250,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 4 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06708
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 2.5 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 2.5 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06707
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 1.6 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1.6 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06706
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, 0 ~ 1 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06705
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, -1 ~ 9 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 9 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06704
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, -1 ~ 5 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 5 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06703
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, -1 ~ 3 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 3 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06702
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐ

DT_105_optimized.jpg

UNION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT105, -1 ~ 1.5 kg/cm², DN50 (DN11851)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 1.5 kg/cm²)+DT105-F-7-S-1-1
Mã số : GV1-06701
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,380,000 VNĐFS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ