Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE - NL/SL

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 500mm

Model : SLF-1-H-2-1-1-A-1-500mm-A
Mã số : GV1-06534
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,810,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 1000mm

Model : SLF-1-H-2-1-1-A-1-1000mm-A
Mã số : GV1-06535
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,994,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 1500mm

Model : SLF-1-H-2-1-1-A-1-1500mm-A
Mã số : GV1-06536
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,258,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 2000mm

Model : SLF-1-H-2-2-1-A-1-2000mm-A
Mã số : GV1-06537
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,950,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 2000mm

Model : SLF-1-H-1-2-1-A-1-2000mm-A
Mã số : GV1-06533
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,889,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 1500mm

Model : SLF-1-H-1-1-1-A-1-1500mm-A
Mã số : GV1-06532
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,197,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 1000mm

Model : SLF-1-H-1-1-1-A-1-1000mm-A
Mã số : GV1-06531
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,933,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 500mm

Model : SLF-1-H-1-1-1-A-1-500mm-A
Mã số : GV1-06530
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,790,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ