Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 10 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06949
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 16 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06950
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 25 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06951
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 40 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06952
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 60 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06953
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 10 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06944
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 16 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06945
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 25 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06946
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 40 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06947
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 60 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06948
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 60 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06943
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 40 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06942
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 25 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06941
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 16 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06940
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 10 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06939
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐFS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ