Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 60 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06700
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 40 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06699
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 25 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06698
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 16 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06697
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 10 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06696
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 40 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06695
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 25 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06694
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 16 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06693
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 10 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06692
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 6 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06691
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 4 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06690
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 16 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06689
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 10 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06688
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 6 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06687
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 4 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06686
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 2.5 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 2.5 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06685
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 1.6 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1.6 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06684
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐFS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ