Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp báo mức chất lỏng (level switch) » Báo mức bằng phao dây (float level switch)

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_3.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03723
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_2.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03722
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_1.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03721
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03720
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_3.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03719
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_2.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03718
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_1.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03717
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03716
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW - 100 Series
Mã số : GV1-02603
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL - 100 Series
Mã số : GV1-02602
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ