Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » PADDLE WHEEL - HF100

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-4-C-1-2
Mã số : GV1-04736
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-3-C-1-2
Mã số : GV1-04735
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-2-C-1-2
Mã số : GV1-04734
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-1-C-1-2
Mã số : GV1-04733
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-4-B-1-2
Mã số : GV1-04732
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-3-B-1-2
Mã số : GV1-04731
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-2-B-1-2
Mã số : GV1-04730
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-1-B-1-2
Mã số : GV1-04729
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-1-A-1-2
Mã số : GV1-04725
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-4-A-1-2
Mã số : GV1-04728
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-3-A-1-2
Mã số : GV1-04727
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-2-A-1-2
Mã số : GV1-04726
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-4-C-1-1
Mã số : GV1-04724
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-3-C-1-1
Mã số : GV1-04723
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-2-C-1-1
Mã số : GV1-04722
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-1-C-1-1
Mã số : GV1-04721
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_7.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-4-B-1-1
Mã số : GV1-04720
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_6.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-3-B-1-1
Mã số : GV1-04719
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_5.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-2-B-1-1
Mã số : GV1-04718
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-1-B-1-1
Mã số : GV1-04717
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_3.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-4-A-1-1
Mã số : GV1-04715
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ

HF100_2_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-3-A-1-1
Mã số : GV1-04714
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ

HF100_2_1.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-2-A-1-1
Mã số : GV1-04713
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-1-A-1-1
Mã số : GV1-04712
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ