Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - pH TRANSMITTER » NIVELCO-pH TRANSMITTE LGP-200

LEP_121AnaCONT_optimized_29.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LGP-211-2
Mã số : GV1-05153
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,177,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_28.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-221-2
Mã số : GV1-05154
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,177,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_27.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-231-2
Mã số : GV1-05155
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,177,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_26.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,6 bar,with solid particles

Model : LGP-214-2
Mã số : GV1-05156
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,177,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_25.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-224-2
Mã số : GV1-05157
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,177,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_24.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-234-2
Mã số : GV1-05158
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,177,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_23.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LGP-211-R
Mã số : GV1-05159
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,180,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_22.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-221-R
Mã số : GV1-05160
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,180,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_21.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, with solid particles

Model : LGP-231-R
Mã số : GV1-05161
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,180,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_20.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LGP-214-R
Mã số : GV1-05162
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,180,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_19.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-224-R
Mã số : GV1-05163
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,180,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_18.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-234-R
Mã số : GV1-05164
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,180,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_17.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,6 bar, with solid particles

Model : LGP-211-4
Mã số : GV1-05165
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,894,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_16.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,8 bar, clear fluid

Model : LGP-221-4
Mã số : GV1-05166
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,894,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_15.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-231-4
Mã số : GV1-05167
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,894,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_14.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,6 bar, with solid particles

Model : LGP-214-4
Mã số : GV1-05168
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,894,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_13.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-224-4
Mã số : GV1-05169
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,894,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_12.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-234-4
Mã số : GV1-05170
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,894,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_11.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LGP-261-2
Mã số : GV1-05171
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,640,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_10.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LGP-264-2
Mã số : GV1-05172
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,640,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_9.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LGP-271-2
Mã số : GV1-05173
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,708,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_8.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LGP-274-2
Mã số : GV1-05174
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,708,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_7.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,3 bar, clear fluid

Model : LGP-261-R
Mã số : GV1-05175
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,643,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_6.png

pH transmitters LGP-200, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LGP-264-R
Mã số : GV1-05176
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,643,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ