Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS

LGD_121AnaCONT1_optimized_119.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-121-2
Mã số : GV1-05251
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,822,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_118.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-124-2
Mã số : GV1-05252
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,822,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_117.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-122-2
Mã số : GV1-05253
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,906,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_116.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-125-2
Mã số : GV1-05254
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,906,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_115.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-111-2
Mã số : GV1-05255
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,368,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_114.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-114-2
Mã số : GV1-05256
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,368,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_113.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-112-2
Mã số : GV1-05257
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,453,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_112.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-115-2
Mã số : GV1-05258
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,453,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_111.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-121-R
Mã số : GV1-05259
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,824,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_110.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-124-R
Mã số : GV1-05260
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,824,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_109.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-122-R
Mã số : GV1-05261
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,909,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_108.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-125-R
Mã số : GV1-05262
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,909,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_107.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-111-R
Mã số : GV1-05263
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,371,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_106.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-114-R
Mã số : GV1-05264
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,371,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_105.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-112-R
Mã số : GV1-05265
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,456,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_104.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-115-R
Mã số : GV1-05266
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,456,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_103.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-121-4
Mã số : GV1-05267
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,538,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_102.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-124-4
Mã số : GV1-05268
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,538,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_101.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-122-4
Mã số : GV1-05269
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,623,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_100.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-125-4
Mã số : GV1-05270
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,623,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_99.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-111-4
Mã số : GV1-05271
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,085,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_98.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-114-4
Mã số : GV1-05272
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,085,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_97.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-112-4
Mã số : GV1-05273
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,169,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_96.png

Oxygen transmitters LED-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LED-115-4
Mã số : GV1-05274
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,169,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ