Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-1-A-1-A-2
Mã số : GV1-06389
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,150,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-2-A-1-A-2
Mã số : GV1-06390
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,500,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-3-A-1-A-2
Mã số : GV1-06391
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,335,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-4-A-1-A-2
Mã số : GV1-06392
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,980,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-1-A-1-B-2
Mã số : GV1-06393
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,435,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-2-A-1-B-2
Mã số : GV1-06394
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,780,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-3-A-1-B-2
Mã số : GV1-06395
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,620,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-4-A-1-B-2
Mã số : GV1-06396
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,260,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-1-A-1-B-1
Mã số : GV1-06385
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,640,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-2-A-1-B-1
Mã số : GV1-06386
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,985,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-3-A-1-B-1
Mã số : GV1-06387
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,825,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-4-A-1-B-1
Mã số : GV1-06388
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,465,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-4-A-1-A-1
Mã số : GV1-06384
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,185,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-3-A-1-A-1
Mã số : GV1-06383
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,540,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-2-A-1-A-1
Mã số : GV1-06382
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,705,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-1-A-1-A-1
Mã số : GV1-06381
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,355,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ