Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT201S-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06349
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,670,000 VNĐ

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT201S-1-B-1-1-2
Mã số : GV1-06350
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,955,000 VNĐ

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT201S-1-B-1-1-1
Mã số : GV1-06348
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,160,000 VNĐ

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT201S-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06347
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,875,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ