Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" BSP, 500mm

Model : SLS-1A-4-D-B-2-500mm
Mã số : GV1-06574
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,840,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" BSP, 600mm

Model : SLS-1A-4-D-B-2-600mm
Mã số : GV1-06575
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,940,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" BSP, 700mm

Model : SLS-1A-4-D-B-2-700mm
Mã số : GV1-06576
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,040,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" BSP, 800mm

Model : SLS-1A-4-D-B-2-800mm
Mã số : GV1-06577
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,140,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" BSP, 900mm

Model : SLS-1A-4-D-B-2-900mm
Mã số : GV1-06578
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,240,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" BSP, 1000mm

Model : SLS-1A-4-D-B-2-1000mm
Mã số : GV1-06579
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,340,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" NPT, 1000mm

Model : SLS-1A-4-D-A-2-1000mm
Mã số : GV1-06573
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,630,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" NPT, 900mm

Model : SLS-1A-4-D-A-2-900mm
Mã số : GV1-06572
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,530,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" NPT, 800mm

Model : SLS-1A-4-D-A-2-800mm
Mã số : GV1-06571
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,430,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" NPT, 700mm

Model : SLS-1A-4-D-A-2-700mm
Mã số : GV1-06570
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,330,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" NPT, 600mm

Model : SLS-1A-4-D-A-2-600mm
Mã số : GV1-06569
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,230,000 VNĐ

SLS_1_optimized.jpg

FLOAT TYPE LIQUID LEVEL CONTROLS - SLS, One Float, 2" NPT, 500mm

Model : SLS-1A-4-D-A-2-500mm
Mã số : GV1-06568
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,130,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ