Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng » Mass Flow Controller for Dry Gas - TLFC Series

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-07-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3881
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-05-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D/P 3 kg/cm²
Mã số : 3883
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-03-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3884
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-07-A-1-W+(1+2)-(A+B)-1-1-D/P 3 kg/cm²
Mã số : 3882
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_1.jpg

Mass Flow Controller - TLFC Series

Model : TLFC Series
Mã số : GV1-02801
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-03-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3885
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC Series
Mã số : GV1-02804
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC_3.jpg

Mass Flow Controller - TLFC Series

Model : TLFC Series
Mã số : GV1-02803
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC.jpg

Mass Flow Controller - TLFC Series

Model : TLFC Series
Mã số : GV1-02800
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC_2.jpg

Mass Flow Controller - TLFC Series

Model : TLFC Series
Mã số : GV1-02802
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ
12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ