Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge

27L_KO_DAU1_21.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, model 27L

Model : 27L (100MM) -1 to +35 Bar/psi
Mã số : GV1-01411
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03928
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03927
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03926
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03925
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/10 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03924
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/4 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/4 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03923
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/2 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03922
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01095
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 650,000 VNĐ

27L_KO_DAU1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01390
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 1,000,000 VNĐ

27L_KO_DAU1_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/2 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01391
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 950,000 VNĐ

27L_KO_DAU1_2.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/4 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01392
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 950,000 VNĐ

27L_KO_DAU1_3_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01918
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 950,000 VNĐ

27LCWEWC2.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Có Tiếp Điểm

Model : 27L
Mã số : GV1-01096
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 3,700,000 VNĐ

27L_Khong_dau.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM)
Mã số : GV1-1092
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 1,000,000 VNĐ

27L_KO_DAU1_3.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01393
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27L_KO_DAU1_17.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) -1 to +9 Bar/psi
Mã số : GV1-01867
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27B_chan_sau.jpg

Đồng Hồ Áp Suất - Model 27B - Chân Sau

Model : 27B
Mã số : GV1-01103
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

9_27_2011_12_59_52_PM.png

Syphon - SY2 Series

Model : SY2 Series
Mã số : GV1-02162
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_27_2011_12_58_50_PM.png

Syphon - SY1 Series

Model : SY1 Series
Mã số : GV1-02161
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_25_2011_11_16_58_PM_1.png

Guage Damper - D2 Type

Model : D2 Type
Mã số : GV1-02109
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_25_2011_11_16_58_PM.png

Guage Damper - D1 Type

Model : D1 Type
Mã số : GV1-02108
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DS203209T2_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Màng Cách Ly SS316

Model : 224
Mã số : GV1-01891
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27B_chan_sau.jpg

Đồng Hồ Áp Suất - Model 27B - Chân Sau

Model : 27B
Mã số : GV1-01890
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call
12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ