Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức self-powered content gauge

PFS_TL_transparant___foto.jpg

Self-powered content gauges

Model : PFS-TL160XB Special
Mã số : GV1-02597
Brand : Stiko
List Price : 30,000,000 VNĐ

PFS_TL160XB_flex___foto.jpg

Self-powered content gauges

Model : PFS-TL160XB Special
Mã số : GV1-02596
Brand : Stiko
List Price : 28,800,000 VNĐ

3_1.png

Self-powered content gauges

Model : Series 600
Mã số : GV1-02595
Brand : Liquid Level System
List Price : Call

3.png

Tank Contents Gauges

Model : Series 600
Mã số : GV1-02594
Brand : Liquid Level System
List Price : 31,500,000 VNĐ
bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
List Price : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
List Price : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
List Price : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
List Price : 1,800,000 VNĐ