Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức bằng điện dung (capacitance level trans)

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-220-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 2m

Model : CBR-220-2
Mã số : GV1-03971
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,000,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-215-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1.5m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03970
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,800,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03969
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,500,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m

Model : Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m
Mã số : GV1-03968
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,500,000 VNĐ

10_19_2012_9_46_54_PM_3.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03524
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM_2.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03523
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM_1.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03522
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03521
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-02634
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ