Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW/EDX200

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: SS316, 2-1/2" JIS10K, 2 SPDTx2

Model : EDW200-B-1-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06073
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,545,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: C.S with Painting, 2-1/2" JIS10K, 2 SPDTx2

Model : EDW200-C-1-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06074
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,845,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX200, Housing Material: Aluminum alloy, 2-1/2" JIS10K, 2 SPDTx2

Model : EDX200-A-1-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06072
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,970,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX200, Housing Material: Aluminum alloy, 3" JIS10K, 2 SPDTx2

Model : EDX200-A-2-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06075
Brand : New-Flow
Đơn giá : 32,285,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: SS316, 3" JIS10K, 2 SPDTx2

Model : EDW200-B-2-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06076
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,860,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: C.S with Painting, 3" JIS10K, 2 SPDTx2

Model : EDW200-C-2-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06077
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,160,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: C.S with Painting, 3" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW200-C-2-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06071
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,735,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: C.S with Painting, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW200-C-1-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06068
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,420,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX200, Housing Material: Aluminum alloy, 3" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDX200-A-2-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06069
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,860,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: SS316, 3" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW200-B-2-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06070
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,435,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW200, Housing Material: SS316, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW200-B-1-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06067
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,120,000 VNĐ

200_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX200, Housing Material: Aluminum alloy, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDX200-A-1-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06066
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,545,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ