Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » ÁP SUẤT(PRESSURE) » Công tắc áp suất New-Flow

DPG3000T_1.jpg

Digital Pressure Gauge 3" - DPG3000T Series

Model : DPG3000T Series
Mã số : GV1-02122
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PT3100.jpg

Pressure Transducer - PT3100 Series

Model : PT3100 Series
Mã số : GV1-02160
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PSA2100X Series

Model : PSA2100X Series
Mã số : GV1-02159
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PSA2100W Series

Model : PSA2100W Series
Mã số : GV1-02158
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2000X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PSA2000X Series

Model : PSA2000X Series
Mã số : GV1-02157
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2000W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PSA2000W Series

Model : PSA2000W Series
Mã số : GV1-02156
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2200X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PS2200X Series

Model : PS2200X Series
Mã số : GV1-02155
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2200W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS2200W Series

Model : PS2200W Series
Mã số : GV1-02154
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2100X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PS2100X Series

Model : PS2100X Series
Mã số : GV1-02153
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2100W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS2100W Series

Model : PS2100W Series
Mã số : GV1-02152
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ps2000x_.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PS2000X Series

Model : PS2000X Series
Mã số : GV1-02151
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ps2000w.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS2000W Series

Model : PS2000W Series
Mã số : GV1-02150
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS1000X.jpg

Vacuum Switch Explosion Proof Type - PS1000X Series

Model : PS1000X Series
Mã số : GV1-02149
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS1000W.jpg

Vacuum Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS1000W Series

Model : PS1000W Series
Mã số : GV1-02148
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ps2000w_1.jpg

Công Tắc Áp Suất NEMA 4, 4X, IP65 MODEL PS2000W

Model : PS2000W
Mã số : GV1-01155
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ps2000x_1.jpg

Công Tắc Áp Suất EXPLOSION PROOF TYPE MODEL PS2000X

Model : PS2000X
Mã số : GV1-01154
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2100W.jpg

Công Tắc Áp Suất NEMA 4, 4X, IP65 MODEL PS2100W

Model : PS2100W
Mã số : GV1-01153
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2100X_1.jpg

Công Tắc Áp Suất EXPLOSION PROOF TYPE MODEL PS2100X

Model : PS2100X
Mã số : GV1-01152
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS220W_1.jpg

Công Tắc Áp Suất NEMA 4, 4X, IP65 MODEL PS2200W

Model : PS2200W
Mã số : GV1-01151
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2200X_1.jpg

Công Tắc Áp Suất EXPLOSION PROOF TYPE MODEL PS2200X

Model : PS2200X
Mã số : GV1-01150
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2000W.jpg

Công Tắc Áp Suất NEMA 4, 4X, IP65 MODEL PSA2000W

Model : PSA2000W
Mã số : GV1-01149
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100X.jpg

Công Tắc Áp Suất EXPLOSION PROOF TYPE MODEL PSA2000X

Model : PSA2000X
Mã số : GV1-01148
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100W_1.jpg

Công Tắc Áp Suất NEMA 4, 4X, IP65 MODEL PSA2100W

Model : PSA2100W
Mã số : GV1-01147
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100X_1.jpg

Công Tắc Áp Suất EXPLOSION PROOF TYPE MODEL PSA2100X

Model : PSA2100X
Mã số : GV1-01146
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ