Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1" ISO2852, 0 ~ 6 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT106-F-ISO-1-S-1-R
Mã số : GV1-06768
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1" ISO2852, 0 ~ 10 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT106-F-ISO-1-S-1-R
Mã số : GV1-06769
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1" ISO2852, 0 ~ 16 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT106-F-ISO-1-S-1-R
Mã số : GV1-06770
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1" ISO2852, 0 ~ 25 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT106-F-ISO-1-S-1-R
Mã số : GV1-06771
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1" ISO2852, 0 ~ 40 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT106-F-ISO-1-S-1-R
Mã số : GV1-06772
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1-1/2" ISO2852, 0 ~ 40 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT106-F-ISO-2-S-1-R
Mã số : GV1-06767
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1-1/2" ISO2852, 0 ~ 25 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT106-F-ISO-2-S-1-R
Mã số : GV1-06766
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1-1/2" ISO2852, 0 ~ 16 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT106-F-ISO-2-S-1-R
Mã số : GV1-06765
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1-1/2" ISO2852, 0 ~ 10 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT106-F-ISO-2-S-1-R
Mã số : GV1-06764
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 1-1/2" ISO2852, 0 ~ 6 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT106-F-ISO-2-S-1-R
Mã số : GV1-06763
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,800,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 16 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06762
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 10 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06761
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 6 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06760
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 4 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06759
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 2.5 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 2.5 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06758
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 1.6 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1.6 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06757
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, 0 ~ 1 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06756
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, -1 ~ 9 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 9 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06755
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, -1 ~ 5 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 5 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06754
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, -1 ~ 3 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 3 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06753
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐ

DT_106_optimized.jpg

CLAMP CONNECTION TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT106, 2" ISO2852, -1 ~ 1.5 kg/cm²

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 1.5 kg/cm²)+DT106-F-ISO-3-S-1-R
Mã số : GV1-06752
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,255,000 VNĐFS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ