Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NHIỆT ĐỘ(TEMPERATURE) » Đồng hồ nhiệt độ Hawk Gauge

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : GV1-03894
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3892
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3887
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3886
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3888
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3890
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3891
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3889
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_10.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03500
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_9.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03499
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_8.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03498
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_7.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03497
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_6.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03496
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_5.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03495
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_4.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03494
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_3.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03493
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_2.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03492
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_1.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03491
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03490
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

SAE.jpg

Filled Type Thermometers W/Micro Switch - SAE4/SAE6 Series

Model : SAE4/SAE6 Series
Mã số : GV1-02187
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SME.jpg

Filled Type Thermometers W/Micro Switch - SME4/SME6 Series

Model : SME4/SME6 Series
Mã số : GV1-02186
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SA.jpg

Filled Type Thermometers - SA4/SA6 Series

Model : SA4/SA6 Series
Mã số : GV1-02185
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SM.jpg

Filled Type Thermometers - SM4/SM6 Series

Model : SM4/SM6 Series
Mã số : GV1-02184
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_10_15_41_AM.png

Filled Type Thermometers W/Micro Switch - SHE4/SHE6 Series

Model : SHE4/SHE6 Series
Mã số : GV1-02183
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ