Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu


Sản phẩm tiêu biểu

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM100F, DN100, 12 ~ 240 m3/h

Mode : DY-DCM100F
Mã số : GV1-04205
Hãng sản xuất : Dong-Yang
Giá : 34,410,000 VNĐ

SGP_380_EchoTREK_2.png

Đo mức bằng sóng siêu âm - Echotrek - Nivelco

Mode : ECHOTREK
Mã số : GV1-04181
Hãng sản xuất : Nivelco
Giá : Call

SGP_380_EchoTREK_2.png

Đo mức bằng sóng siêu âm - Echotrek - Nivelco

Mode : ECHOTREK
Mã số : GV1-04180
Hãng sản xuất : Nivelco
Giá : Call

SGP_380_EchoTREK_2.png

Đo mức bằng sóng siêu âm - Echotrek - Nivelco

Mode : ECHOTREK
Mã số : GV1-04179
Hãng sản xuất : Nivelco
Giá : Call

SGP_380_EchoTREK_2.png

Đo mức bằng sóng siêu âm - Echotrek - Nivelco

Mode : ECHOTREK
Mã số : GV1-03951
Hãng sản xuất : Nivelco
Giá : Call

KF700.jpg

Lưu lượng kế điện từ , KF700 , Flowtech , DN50

Mode : KF700(MF720) -A-F-A-A-DN50-L-1-1-1-14-D
Mã số : GV1-03957
Hãng sản xuất :
Giá : 21,500,000 VNĐ

9_14_2011_11_59_11_PM_7.png

Kính thủy quan sát mực chất lỏng trong bồn

Mode : B Series
Mã số : GV1-03410
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM_16.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model SL, New-Flow, 1000mm, 1/2" NPT, dùng cho : dầu, nước

Mode : SL Series
Mã số : GV1-03955
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

LTX_204.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch Explosion Proof - LXT204 Series

Mode : LXT204 Series
Mã số : GV1-02046
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM_16.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model SL, New-Flow, 1000mm, 1/2" NPT, dùng cho : dầu, nước

Mode : SL Series
Mã số : GV1-03899
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Mode : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03940
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : 4,020,000 VNĐ

TLF.jpg

Mass Flow Meter - TLF Series

Mode : TLF Series
Mã số : GV1-02007
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

TMF.jpg

Mass Flow Meter - TMF Series

Mode : TMF Series
Mã số : GV1-02009
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

LS_2_2.jpg

Công tắc phao báo mức dầu New-Flow, model WLS

Mode : LS SERIES
Mã số : GV1-01264
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

TLFC.jpg

Mass Flow Controller - TLFC Series

Mode : TLFC Series
Mã số : GV1-02008
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM_17.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model SL, New-Flow, 1300mm, 1/2in NPT(F), dùng cho nước, dầu

Mode : SL Series
Mã số : GV1-03456
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : 16,200,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi

Mode : 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03928
Hãng sản xuất : Hawk Gauge
Giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi

Mode : 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03927
Hãng sản xuất : Hawk Gauge
Giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi

Mode : 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03926
Hãng sản xuất : Hawk Gauge
Giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi

Mode : 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03925
Hãng sản xuất : Hawk Gauge
Giá : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi

Mode : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01095
Hãng sản xuất : Hawk Gauge
Giá : 650,000 VNĐ

JAT.png

Đồng hồ đo lưu lượng dầu - JAT - New-Flow

Mode : JAT Series
Mã số : GV1-01997
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

LT204.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT204 Series

Mode : LT204 Series
Mã số : GV1-02042
Hãng sản xuất : New-Flow
Giá : Call

27LCWEWC2.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Có Tiếp Điểm

Mode : 27L
Mã số : GV1-01096
Hãng sản xuất : Hawk Gauge
Giá : 3,700,000 VNĐ