Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Thương hiệu

NIVELCO_30.jpg

CAO VIỆT CƯỜNG - NIVELCO TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM-DV-KT CAO VIỆT CƯỜNG

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC NIVELCO TẠI VIỆT NAM

   LEVEL TRANSMITTERS
 
 Non-contact Microwave  PiloTREK – compact:

 Guided Microwave

MicroTREK for liquids & solids


 Ultrasonic Compact  Ultrasonic Liquids

    Ultrasonic for solids

 Ultrasonic Integrated  EasyTREK for liquids

     EasyTREK for solids

 Capacitive   NIVOCAP C

 Magnetostrictive  NIVOTRACK

 Hydrostatic level / pressure  NIVOPRESS D

 Hydrostatic borehole  NIVOPRESS N

 Bypass liquid level indicator  NIVOFLIP
 
 
   LEVEL SWITCHES
 
Float Float Level Switches

Conductive NIVOCONT K

Magnetic Coupling NIVOMAG

Magnetic Tracking NIVOPOINT

Vibrating Rod NIVOCONT R

Vibrating Fork NIVOSWITCH for liquids: NIVOSWITCH R

    NIVOSWITCH for solids: NIVOSWITCH R

Rotary Paddle NIVOROTA

RF Capacitance NIVOCAP CK
 

 

   LIQUID ANALYSIS
 pH and ORP transmitters   AnaCONT pH, ORP, DO

 Conductivity transmitter
AnaCONT LCK

 Dissolved oxygen transmitter  AnaCONT pH, ORP, DO
 

 

   FLOW MEASUREMENT
Open channel flow meters NIVOSONAR
  Open channel flow meters Ultrasonic Liquids

 

   TEMPERATURE METERS

 Temperature sensor THERMOCONT TGP

 Thermowell temperature sensor  THERMOCONT TN

 Temperature sensor for gases THERMOCONT TXP

 Temperature transmitter  THERMOCONT TT

 Multipoint temperature transmitter
Multi-point Temperature Transmitter
 

 

   SENSORS
 
     
Pressure Switch
DK-300, DK-400, DK-800
 DK-500, DK-600, DK-700

Pressure transmitter

NIPRESS D–A00

NIPRESS D–B00

Differential Pressure Transmitter
NIPRESS DD–400

 NIPRESS DD–200

 

 

   SYSTEM COMPONENTS
 
     
Multichannel Process Controller

Multichannel Process Controller

MultiCONT PRW-200


Universal Controller / Indicator UNICONT PMM–300

    UNICONT PMG–400

   
UNICONT PMG–500

Loop Indicator
UNICONT PDF

Current Controlled Switch UNICONT PKK

Universal Interface Module UNICONT PGK

Intrinsically safe isolator / power supply module UNICONT PGK

Ultrasonic Pump Control System UNICONT PSW

Power Supply Module NIPOWER

Time relay NITIME JEL-100

HART Modem
UNICOMM
 

 

   SOFTWARE
 
 Process visualization software
NIVISION
EView2

CATALOGUE TIẾNG VIỆT

CATALOGUE TIẾNG ANH

CÔNG TY TNHH TM-CV-KT CAO VIỆT CƯỜNG - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC NIVELCO TẠI VIỆT NAM

 

Trở lại trang danh sách

0908 507 021