Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - PRESSURE SENSOR

DK300_76.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 10 bar

Model : DKA-3A2-7
Mã số : GV1-04684
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

DK300_96.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-7
Mã số : GV1-04704
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,952,000 VNĐ

DK300_97.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-9
Mã số : GV1-04705
Brand : Nivelco
Đơn giá : 9,569,000 VNĐ

DK300_98.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-E
Mã số : GV1-04706
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,295,000 VNĐ

DK300_99.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-F
Mã số : GV1-04707
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,104,000 VNĐ

DK300_100.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-7
Mã số : GV1-04708
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,311,000 VNĐ

DK300_101.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-9
Mã số : GV1-04709
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,928,000 VNĐ

DK300_102.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-E
Mã số : GV1-04710
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,654,000 VNĐ

DK300_103.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-F
Mã số : GV1-04711
Brand : Nivelco
Đơn giá : 10,463,000 VNĐ

DK300_95.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-F
Mã số : GV1-04703
Brand : Nivelco
Đơn giá : 10,463,000 VNĐ

DK300_94.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-E
Mã số : GV1-04702
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,654,000 VNĐ

DK300_93.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-9
Mã số : GV1-04701
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,928,000 VNĐ

DK300_92.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-7
Mã số : GV1-04700
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,311,000 VNĐ

DK300_91.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-F
Mã số : GV1-04699
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,104,000 VNĐ

DK300_90.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-E
Mã số : GV1-04698
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,295,000 VNĐ

DK300_89.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-9
Mã số : GV1-04697
Brand : Nivelco
Đơn giá : 9,569,000 VNĐ

DK300_88.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-7
Mã số : GV1-04696
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,952,000 VNĐ

DK300_87.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-F
Mã số : GV1-04695
Brand : Nivelco
Đơn giá : 10,463,000 VNĐ

DK300_86.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-E
Mã số : GV1-04694
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,654,000 VNĐ

DK300_85.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-9
Mã số : GV1-04693
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,928,000 VNĐ

DK300_84.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-7
Mã số : GV1-04692
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,311,000 VNĐ

DK300_83.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-F
Mã số : GV1-04691
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,104,000 VNĐ

DK300_82.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-E
Mã số : GV1-04690
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,295,000 VNĐ

DK300_81.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-9
Mã số : GV1-04689
Brand : Nivelco
Đơn giá : 9,569,000 VNĐ
original_1.png

Đo mức bằng nguyên lý từ NIVOFLIP - ML Series

Model : ML Series
Mã số : GV1-02636
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM_16.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model SL, New-Flow

Model : SL Series
Mã số : GV1-03455
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021