Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - PRESSURE SENSOR

DK300_96.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-7
Mã số : GV1-04704
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,952,000 VNĐ

DK300_97.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-9
Mã số : GV1-04705
Brand : Nivelco
Đơn giá : 9,569,000 VNĐ

DK300_98.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-E
Mã số : GV1-04706
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,295,000 VNĐ

DK300_99.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D1-F
Mã số : GV1-04707
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,104,000 VNĐ

DK300_100.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-7
Mã số : GV1-04708
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,311,000 VNĐ

DK300_101.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-9
Mã số : GV1-04709
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,928,000 VNĐ

DK300_102.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-E
Mã số : GV1-04710
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,654,000 VNĐ

DK300_103.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 40 bar

Model : DKA-3D2-F
Mã số : GV1-04711
Brand : Nivelco
Đơn giá : 10,463,000 VNĐ

DK300_95.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-F
Mã số : GV1-04703
Brand : Nivelco
Đơn giá : 10,463,000 VNĐ

DK300_94.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-E
Mã số : GV1-04702
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,654,000 VNĐ

DK300_93.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-9
Mã số : GV1-04701
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,928,000 VNĐ

DK300_92.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C2-7
Mã số : GV1-04700
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,311,000 VNĐ

DK300_91.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-F
Mã số : GV1-04699
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,104,000 VNĐ

DK300_90.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-E
Mã số : GV1-04698
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,295,000 VNĐ

DK300_89.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-9
Mã số : GV1-04697
Brand : Nivelco
Đơn giá : 9,569,000 VNĐ

DK300_88.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 25 bar

Model : DKA-3C1-7
Mã số : GV1-04696
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,952,000 VNĐ

DK300_87.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-F
Mã số : GV1-04695
Brand : Nivelco
Đơn giá : 10,463,000 VNĐ

DK300_86.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-E
Mã số : GV1-04694
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,654,000 VNĐ

DK300_85.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-9
Mã số : GV1-04693
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,928,000 VNĐ

DK300_84.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B2-7
Mã số : GV1-04692
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,311,000 VNĐ

DK300_83.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-F
Mã số : GV1-04691
Brand : Nivelco
Đơn giá : 11,104,000 VNĐ

DK300_82.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-E
Mã số : GV1-04690
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,295,000 VNĐ

DK300_81.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-9
Mã số : GV1-04689
Brand : Nivelco
Đơn giá : 9,569,000 VNĐ

DK300_80.png

Pressure Switch NIPRESS DK-300 1/4"BSP, 0- 16 bar

Model : DKA-3B1-7
Mã số : GV1-04688
Brand : Nivelco
Đơn giá : 8,952,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ