Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » SẢN PHẨM AP EURO

Magnetic_level_gauge_.png

Đo Mức dạng phao từ-Magnetic level gauge

Model : MB
Mã số : GV1-07654
Brand : Apeuro
Đơn giá : Call

DT_VDT123_DTC123.jpg

Đồng hồ đo áp suất dạng màng (Diaphragm Seal Pressure Gauge)

Model : DT_VDT123_DTC123
Mã số : GV1-07545
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

AY_AI_AYQS.jpg

Đồng hồ đo nhiệt độ(Temperature Gauge)

Model : AY_AI_AYQS
Mã số : GV1-07493
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

370_Dong_Ho_Do_Luu_Luong_Nuoc_Thai_AVN_6.png

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải

Model : DHN
Mã số : GV1-07411
Brand :
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

Flowtech.png

Lưu lượng kế dạng phao

Model : LZS
Mã số : GV1-07413
Brand : Flowtech
Đơn giá : Call

flowmeter_apeuro.png

Đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa Apeuro

Model : AVT
Mã số : GV1-07412
Brand : Apeuro
Đơn giá : Call

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dạng Orifice

Model : KF600
Mã số : GV1-03921
Brand : Flowtech
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro_2.png

Đồng hồ đo áp suất inox

Model : P200
Mã số : GV1-07410
Brand : Apeuro
Đơn giá : Call13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-02612
Brand : Matic
Đơn giá : Call

13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-07652
Brand : Matic
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021