Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 200 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-200R-A-1
Mã số : GV1-07356
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 140 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-140R-A-1
Mã số : GV1-07355
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 100 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-100R-A-1
Mã số : GV1-07354
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 60 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-60R-A-1
Mã số : GV1-07353
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 40 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-40R-A-1
Mã số : GV1-07352
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 30 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-30R-A-1
Mã số : GV1-07351
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 14 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-14R-A-1
Mã số : GV1-07350
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 11 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-11R-A-1
Mã số : GV1-07349
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 9 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-09R-A-1
Mã số : GV1-07348
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 200 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-200R-A-1
Mã số : GV1-07347
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 140 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-140R-A-1
Mã số : GV1-07346
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 100 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-100R-A-1
Mã số : GV1-07345
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 60 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-60R-A-1
Mã số : GV1-07344
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 40 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-40R-A-1
Mã số : GV1-07343
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 30 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-30R-A-1
Mã số : GV1-07342
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 14 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-14R-A-1
Mã số : GV1-07341
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 11 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-11R-A-1
Mã số : GV1-07340
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 9 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-09R-A-1
Mã số : GV1-07339
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 5000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P5000-1-U
Mã số : GV1-07338
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 3000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P3000-1-U
Mã số : GV1-07337
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 2000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P2000-1-U
Mã số : GV1-07336
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 1000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P1000-1-U
Mã số : GV1-07335
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 500 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P500-1-U
Mã số : GV1-07334
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 100 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P100-1-U
Mã số : GV1-07333
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ