Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - pH TRANSMITTER

LEP_121AnaCONT_optimized_119.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-111-2
Mã số : GV1-05063
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,479,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_118.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-121-2
Mã số : GV1-05064
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,479,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_117.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-131-2
Mã số : GV1-05065
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,479,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_116.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-114-2
Mã số : GV1-05066
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,479,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_115.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-124-2
Mã số : GV1-05067
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,479,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_114.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-134-2
Mã số : GV1-05068
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,479,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_113.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-111-R
Mã số : GV1-05069
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,482,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_112.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-121-R
Mã số : GV1-05070
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,482,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_111.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-131-R
Mã số : GV1-05071
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,482,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_110.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-114-R
Mã số : GV1-05072
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,482,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_109.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-124-R
Mã số : GV1-05073
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,482,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_108.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-134-R
Mã số : GV1-05074
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,482,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_107.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-111-4
Mã số : GV1-05075
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,196,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_106.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-121-4
Mã số : GV1-05076
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,196,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_105.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-131-4
Mã số : GV1-05077
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,196,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_104.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-114-4
Mã số : GV1-05078
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,196,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_103.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-124-4
Mã số : GV1-05079
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,196,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_102.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-134-4
Mã số : GV1-05080
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,196,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_101.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-161-2
Mã số : GV1-05081
Brand : Nivelco
Đơn giá : 18,942,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_100.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LEP-164-2
Mã số : GV1-05082
Brand : Nivelco
Đơn giá : 18,942,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_99.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LEP-171-2
Mã số : GV1-05083
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,009,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_98.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LEP-174-2
Mã số : GV1-05084
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,009,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_97.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator

Model : LEP-161-R
Mã số : GV1-05085
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,945,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_96.png

pH transmitters LEP-100, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LEP-164-R
Mã số : GV1-05086
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,945,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ