Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LƯU LƯỢNG(FLOW) » Đồng hồ đo lưu lượng Seametrics

1_30.jpg

FITTINGS FOR 80-SERIES

Model : FITTINGS FOR 80-SERIES
Mã số : GV1-04065
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_25.jpg

Pulse Splitter

Model : PS40
Mã số : GV1-04060
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_29.jpg

Rate/Total Indicator

Model : FT400-SERIES
Mã số : GV1-04064
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_28.jpg

Batch Controller

Model : FT500-Series
Mã số : GV1-04063
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_27.jpg

Solar Panel

Model : RSP5
Mã số : GV1-04062
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_26.jpg

Dual Pulse Timer

Model : PT35
Mã số : GV1-04061
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_24.jpg

Pulse Divider

Model : PD10
Mã số : GV1-04059
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_23.jpg

Power Supply

Model : PC-SERIES
Mã số : GV1-04058
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_22.jpg

Data Logger

Model : DL76
Mã số : GV1-04057
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_21.jpg

Blind Analog Transmitter

Model : AO55
Mã số : GV1-04056
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_3.jpg

IP100/200-SERIES

Model : IP100/200-SERIES
Mã số : GV1-04055
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_4.jpg

IP800-SERIES

Model : IP800-SERIES
Mã số : GV1-04038
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_20.jpg

AG2000

Model : AG2000
Mã số : GV1-04054
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_19.jpg

AG2000

Model : AG2000
Mã số : GV1-04053
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_18.jpg

WMP-Series

Model : WMP-Series
Mã số : GV1-04052
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_17.jpg

WMX-SERIES

Model : WMX-SERIES
Mã số : GV1-04051
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_16.jpg

iMAG-SERIES

Model : iMAG-SERIES
Mã số : GV1-04050
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_15.jpg

WT-SERIES

Model : WT-SERIES
Mã số : GV1-04049
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_14.jpg

WJ-SERIES

Model : WJ-SERIES
Mã số : GV1-04048
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_13.jpg

MJN-SERIES

Model : MJN-SERIES
Mã số : GV1-04047
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_12.jpg

MJ-SERIES

Model : MJ-SERIES
Mã số : GV1-04046
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_11.jpg

S-SERIES

Model : S-SERIES
Mã số : GV1-04045
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_10.jpg

SES

Model : SES
Mã số : GV1-04044
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call

1_9.jpg

SEB

Model : SEB
Mã số : GV1-04043
Brand : Seametrics
Đơn giá : Call




LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ