Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » BÁO MỨC( LEVEL)

Guided_Microwave_Level_Transmitters_MicroTREK_1.png

Cảm biến đo mức radar

Model : Model: HTR
Mã số : GV1-07367
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

M_Series_17.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Model : M Series
Mã số : GV1-04244
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_16_2011_1_00_17_AM.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model NL, New-Flow

Model : NL
Mã số : GV1-02393
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

10_12_2012_2_32_17_PM_1.png

NIVOROTA - E-600 Series

Model : E-600 Series
Mã số : GV1-02606
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

LR_201W_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LR SERIES

Model : LR SERIES
Mã số : GV1-01250
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT204_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT204 FLANGE TYPE

Model : LT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01256
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_37_02_PM.png

Float Level Switch One Stage Series - EDX602 Series

Model : EDX602 Series
Mã số : GV1-02026
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT205_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT/LXT205 VERTICAL TYPE

Model : LT/LXT205 VERTICAL TYPE
Mã số : GV1-01251
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_204_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT204 FLANGE TYPE

Model : LXT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01252
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_203F_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT203F FLANGE TYPE For High Temperature

Model : LXT203F FLANGE TYPE For High Temperature
Mã số : GV1-01254
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT202_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT202 SQUARE FLANGE TYPE

Model : LT202 SQUARE FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01258
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LS_2_2.jpg

Công tắc phao báo mức dầu New-Flow, model WLS

Model : LS SERIES
Mã số : GV1-01264
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LTX_204.jpg

Báo mức dạng phao, model LXT204

Model : LXT204
Mã số : GV1-02396
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_Series.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức M-SERIES

Model : M-SERIES
Mã số : GV1-01185
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM.png

Tubular Type Level Gauge - SL Series

Model : SL Series
Mã số : GV1-02048
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_26_2011_11_20_49_PM.png

Hydrostatic Level Probes - LG25Smart/LG25SSmart Series

Model : LG25Smart/LG25SSmart Series
Mã số : GV1-02144
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VLS5500.jpg

Tuning Fork Vibrating Level Switch - VLS5500 Series

Model : VLS5500 Series
Mã số : GV1-02054
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VLS5000.jpg

Tuning Fork Vibrating Level Switch - VLS5000 Series

Model : VLS5000 Series
Mã số : GV1-02053
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SN.jpg

Mini Size Magnetic Level Gauge - SN Series

Model : SN Series
Mã số : GV1-02052
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SLS_2.jpg

Float Type Liquid Level Control - SLS2 Series

Model : SLS2 Series
Mã số : GV1-02051
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SLS_1.jpg

Float Type Liquid Level Control - SLS1 Series

Model : SLS1 Series
Mã số : GV1-02050
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_16_2011_1_00_17_AM.png

Tubular Type Level Gauge - NL Series

Model : NL Series
Mã số : GV1-02049
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_16_2011_12_03_53_AM.png

Magnetic Float Level Transmitter - LT Series

Model : LT Series
Mã số : GV1-02037
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_15_2011_12_03_03_AM.png

Cable Float Level Switch - LQ Series

Model : LQ Series
Mã số : GV1-02031
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
original_1.png

Đo mức bằng nguyên lý từ NIVOFLIP - ML Series

Model : ML Series
Mã số : GV1-02636
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM_16.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model SL, New-Flow

Model : SL Series
Mã số : GV1-03455
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021