Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » ÁP SUẤT(PRESSURE)

DPG3000T_1.jpg

Digital Pressure Gauge 3" - DPG3000T Series

Model : DPG3000T Series
Mã số : GV1-02122
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG4000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG4000 Series

Model : DPG4000 Series
Mã số : GV1-02123
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG5000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG5000 Series

Model : DPG5000 Series
Mã số : GV1-02124
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH Series

Model : DPH Series
Mã số : GV1-02125
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH200.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH200 Series

Model : DPH200 Series
Mã số : GV1-02126
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPS2000X.jpg

Differential Pressure Gauge Explosion Proof Type - DPS2000X Series

Model : DPS2000X Series
Mã số : GV1-02127
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT122123.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Màng New-Flow Model DT123

Model : DT123 Series
Mã số : GV1-02141
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_110.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Màng New-Flow, Model DT110

Model : DT110 Series
Mã số : GV1-02135
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

2000.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : Series 2000
Mã số : GV1-01914
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

PT3100.jpg

Pressure Transducer - PT3100 Series

Model : PT3100 Series
Mã số : GV1-02160
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PSA2100X Series

Model : PSA2100X Series
Mã số : GV1-02159
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2100W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PSA2100W Series

Model : PSA2100W Series
Mã số : GV1-02158
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2000X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PSA2000X Series

Model : PSA2000X Series
Mã số : GV1-02157
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PSA2000W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PSA2000W Series

Model : PSA2000W Series
Mã số : GV1-02156
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2200X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PS2200X Series

Model : PS2200X Series
Mã số : GV1-02155
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2200W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS2200W Series

Model : PS2200W Series
Mã số : GV1-02154
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2100X.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PS2100X Series

Model : PS2100X Series
Mã số : GV1-02153
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS2100W.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS2100W Series

Model : PS2100W Series
Mã số : GV1-02152
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ps2000x_.jpg

Pressure Switch Explosion Proof Type - PS2000X Series

Model : PS2000X Series
Mã số : GV1-02151
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ps2000w.jpg

Pressure Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS2000W Series

Model : PS2000W Series
Mã số : GV1-02150
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS1000X.jpg

Vacuum Switch Explosion Proof Type - PS1000X Series

Model : PS1000X Series
Mã số : GV1-02149
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PS1000W.jpg

Vacuum Switch Nema 4, 4X, IP65 - PS1000W Series

Model : PS1000W Series
Mã số : GV1-02148
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PIS5000X.jpg

Pressure Gauge With Micro Switch Explosion Proof Type - PIS5000X Series

Model : PIS5000X Series
Mã số : GV1-02147
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PIS5000.jpg

Pressure Gauge With Micro Switch Weather Proof Type - PIS5000 Series

Model : PIS5000 Series
Mã số : GV1-02146
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call




LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ