Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Hiện có 1804 Sản phẩm

12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

M_Series_1_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức M-SERIES

Model : M Series
Mã số : GV1-04245
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_type_4.jpg

Variable Area Type Flow Meter - N Type

Model : N Type
Mã số : GV1-02719
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_Series_17.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Model : M Series
Mã số : GV1-04244
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_50_32_PM_1.png

Reflex Type Liquid Level Gauge - R Series

Model : R Series
Mã số : GV1-03386
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_50_32_PM_7.png

Reflex Type Liquid Level Gauge - R Series

Model : R Series
Mã số : GV1-03392
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_54_47_PM_8.png

Transparent Type Liquid Level Gauge - T Series

Model : T Series
Mã số : GV1-03402
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_Series_1_8.jpg

Thiết bị đo mức dạng từ New-Flow, series M, 2” ANSI 150# RF, 520MM, dùng cho nước, dầu, hơi, hóa chất, phụ gia

Model : M-E-5-A-2-A-0-0-0-B-0-Sp.Gr 1.05-520mmL (Wetted part: SS304)
Mã số : GV1-04243
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,000,000 VNĐ

9_14_2011_11_59_11_PM_7.png

Kính thủy quan sát mực chất lỏng trong bồn

Model : B Series
Mã số : GV1-03410
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3000T_1.jpg

Digital Pressure Gauge 3" - DPG3000T Series

Model : DPG3000T Series
Mã số : GV1-02122
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG4000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG4000 Series

Model : DPG4000 Series
Mã số : GV1-02123
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG5000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG5000 Series

Model : DPG5000 Series
Mã số : GV1-02124
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH Series

Model : DPH Series
Mã số : GV1-02125
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH200.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH200 Series

Model : DPH200 Series
Mã số : GV1-02126
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPS2000X.jpg

Differential Pressure Gauge Explosion Proof Type - DPS2000X Series

Model : DPS2000X Series
Mã số : GV1-02127
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MF200E_S_1.jpg

Metal Tube Flow Meter - MF200E-S Series

Model : MF200E-S Series
Mã số : GV1-02711
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-01172
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAT__Pulse_Transmitter_Type_1.jpg

Root Type Positive Displacement Flow Meter Model JAT (Pulse Transmitter Type)

Model : JAT Series
Mã số : GV1-03223
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAR.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAR Series

Model : JAR Series
Mã số : GV1-01995
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAH.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAH Series

Model : JAH Series
Mã số : GV1-01996
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call