Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - TA/TB

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS316, 1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-B-1-1-1-3-1
Mã số : GV1-05000
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,710,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS316, 3/4" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-B-2-1-1-3-1
Mã số : GV1-05001
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,710,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS316, 1" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-B-3-1-1-3-1
Mã số : GV1-05002
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,000,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS316, 1-1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-B-4-1-1-3-1
Mã số : GV1-05003
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,020,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS316, 2" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-B-5-1-1-3-1
Mã số : GV1-05004
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,700,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS304, 2" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-A-5-1-1-3-1
Mã số : GV1-04999
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,400,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS304, 1-1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-A-4-1-1-3-1
Mã số : GV1-04998
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,750,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS304, 1" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-A-3-1-1-3-1
Mã số : GV1-04997
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,830,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS304, 3/4" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-A-2-1-1-3-1
Mã số : GV1-04996
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,620,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TB, SS304, 1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 15 kg/cm²

Model : TB-A-1-1-1-3-1
Mã số : GV1-04995
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,620,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS316, 1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-B-1-1-1-3-0
Mã số : GV1-04990
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,530,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS316, 3/4" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-B-2-1-1-3-0
Mã số : GV1-04991
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,530,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS316, 1" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-B-3-1-1-3-0
Mã số : GV1-04992
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,710,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS316, 1-1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-B-4-1-1-3-0
Mã số : GV1-04993
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,885,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS316, 2" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-B-5-1-1-3-0
Mã số : GV1-04994
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,250,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS304, 2" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-A-5-1-1-3-0
Mã số : GV1-04989
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,000,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS304, 1-1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-A-4-1-1-3-0
Mã số : GV1-04988
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,670,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS304, 1" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-A-3-1-1-3-0
Mã số : GV1-04987
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,620,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS304, 3/4" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-A-2-1-1-3-0
Mã số : GV1-04986
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,440,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - TA, SS304, 1/2" NPTF, Gasket material: Teflon, 10 kg/cm²

Model : TA-A-1-1-1-3-0
Mã số : GV1-04985
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,440,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ